Komatsu WA 320

Komatsu WA 380
mai 10, 2017
Utilaje pentru deszapezire
mai 10, 2017